Hoe kindercoaching werkt

Claartje Kindercoaching is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten. En voor hun ouders die hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Na een vrijblijvende kennismaking (meestal telefonisch), maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dit intakegesprek is bedoeld om de huidige situatie in kaart te brengen en de hulpvraag van zowel ouders als kind, helder te krijgen. Ouders en kind mogen zelf aangeven of ze dit gesprek met of zonder het kind erbij willen voeren.

Het coachingstraject is doorgaans een kort traject. In dit traject werken we aan het oplossen van emotionele blokkades, het versterken van eigenwaarde, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Coachingtechnieken

Ik maak hierbij gebruik van verschillende werkvormen. Zo kunnen we creatief aan de slag door bijvoorbeeld te tekenen, schilderen of knutselen. Daarnaast hanteer ik diverse methodes, waaronder de MatriXmethode.

Tijdens de sessies ga ik uit van de talenten van jouw kind. Ik begeleid hem of haar naar het (her)ontdekken, bewust worden en inzetten van deze eigen kwaliteiten en stimuleer je kind om deze in te zetten en te vertrouwen op het eigen kunnen. Je kind krijgt de ruimte om eigen oplossingen aan te dragen en in te zetten. Ik help je kind op gang, zodat het op eigen kracht verder kan.

> Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met mij op. 

Voor wie biedt kindercoaching uitkomst

Coaching kan helpen bij kinderen die…

  • snel huilen
  • veel piekeren
  • niet lekker in hun vel zitten
  • last hebben van ‘gedoe’
  • vaak zenuwachtig zijn als ze een toets moeten maken
  • niet goed weten hoe ze voor zich zelf op moeten komen
  • snel boos worden en niet zo goed weten hoe ze anders kunnen reageren
  • moeite hebben met lezen en het onthouden van de tafels
  • weinig zelfvertrouwen hebben
  • zich angstig voelen
  • een dierbare hebben verloren
  • het lastig vinden om anderen aan te spreken
  • gepest worden
  • slaapproblemen hebben
  • last hebben van een ‘vol’ hoofd
To Top